A cura di: Gianluca

$lim_(x->pi/2)log((3+tan^2x)/(2+tan^2x))=log[prop/prop]$

=$lim_(x->pi/2)log((tan^2x)/(tan^2x))(3/(tan^2x)+1)/(2/(tan^2x)+1)$

=$log1=0$

 

di Anoè Gianluca – www.chenesoio.com