1. canistrum: ca-nis-trum

2. praefectus: prae-fec-tus

3. mulierum: mu-li-e-rum

4. bellatoris: bel-la-to-ris

5. disciplinarum: dis-ci-pli-na-rum

6. castra: cas-tra

7. obsequium: ob-se-qui-um

8. oboedientia: o-boe-di-en-ti-a

9. maeroris: mae-ro-ris

10. aerarium: ae-ra-ri-um

11. postmeridianus: post-me-ri-di-a-nus

12. pervenietis: per-ve-ni-e-tis

13. documentum: do-cu-men-tum

14. praescriptio: praes-crip-ti-o

15. hibernorum: hi-ber-no-rum

16. postponere: post-po-ne-re

17. discessus: dis-ces-sus

18. constitutio: con-sti-tu-ti-o