A cura di: Antonio Bernardo

$(5+2 sqrt(2))*sqrt(33-20*sqrt(2))$

Portiamo sotto radice elevando al quadrato

$sqrt((5+2 sqrt(2))^2 *(33-20*sqrt(2)))$

$sqrt((25+8+20 sqrt(2))*(33-20 sqrt(2)))$

$sqrt((33+20 sqrt(2))*(33-20 sqrt(2)))$

$sqrt(33^2 -400*2)$

$sqrt(1089-800)$

$sqrt(289)$

$17$