[1] Quomodo molestus est iucundum somnium videnti qui excitat (aufertenim voluptatem etiam si

falsam, effectum tamen verae habentem) sic epistulatua mihi fecit iniuriam; revocavit enim me cogitationi aptae traditum

etiturum, si licuisset, ulterius. [2] Iuvabat de aeternitate animarum quaerere,immo mehercules credere; praebebam enim me

facilem opinionibus magnorumvirorum rem gratissimam promittentium magis quam probantium. Dabam me speitantae, iam eram fastidio

mihi, iam reliquias aetatis infractae contemnebamin immensum illud tempus et in possessionem omnis aevi transiturus, cumsubito

experrectus sum epistula tua accepta et tam bellum somnium perdidi.Quod repetam, si te dimisero, et redimam.

[3] Negas

me epistula prima totam quaestionem explicuisse in qua probareconabar id quod nostris placet, claritatem quae post mortem

contingit bonumesse. Id enim me non solvisse quod opponitur nobis: ‘nullum’ inquiunt ‘bonumex distantibus; hoc autem

ex distantibus constat’. [4] Quod interrogas,mi Lucili, eiusdem quaestionis est loci alterius, et ideo non id tantumsed alia

quoque eodem pertinentia distuleram; quaedam enim, ut scis, moralibusrationalia inmixta sunt. Itaque illam partem rectam et ad

mores pertinentemtractavi, numquid stultum sit ac supervacuum ultra extremum diem curastransmittere, an cadant bona nostra

nobiscum nihilque sit eius qui nullusest, an ex eo quod, cum erit, sensuri non sumus, antequam sit aliquis fructuspercipi aut

peti possit. [5] Haec omnia ad mores spectant; itaque suo locoposita sunt. At quae a dialecticis contra hanc opinionem dicuntur

segregandafuerunt et ideo seposita sunt. Nunc, quia omnia exigis, omnia quae dicuntpersequar, deinde singulis

occurram.

[6] Nisi aliquid praedixero, intellegi non poterunt quae refellentur.Quid est quod praedicere velim? quaedam

continua corpora esse, ut hominem;quaedam esse composita, ut navem, domum, omnia denique quorum diversaepartes iunctura in unum

coactae sunt; quaedam ex distantibus, quorum adhucmembra separata sunt, tamquam exercitus, populus, senatus. Illi enim perquos

ista corpora efficiuntur iure aut officio cohaerent, natura diductiet singuli sunt. Quid est quod etiamnunc praedicere velim?

[7] nullum bonumputamus esse quod ex distantibus constat; uno enim spiritu unum bonum contineriac regi debet, unum esse unius

boni principale. Hoc si quando desideraverisper se probatur: interim ponendum fuit, quia in nostra tela

mittuntur.

[8] ‘Dicitis’ inquit ‘nullum bonum ex distantibus esse; claritas autemista bonorum virorum secunda

opinio est. Nam quomodo fama non est uniussermo nec infamia unius mala existimatio, sic nec claritas uni bono

placuisse;consentire in hoc plures insignes et spectabiles viri debent, ut claritassit. Haec autem ex iudiciis plurium

efficitur, id est distantium; ergonon est bonum.

[9] ‘Claritas’ inquit ‘laus est a bonis bono reddita; laus

oratio,vox est aliquid significans; vox est autem, licet virorum sit bonum. Nec enim quidquid vir bonus facit

bonum est; nam et plauditet sibilat, sed nec plausum quisquam nec sibilum, licet omnia eius admireturet laudet, bonum dicit,

non magis quam sternumentum aut tussim. Ergo claritasbonum non est.

[10] ‘Ad summam dicite nobis utrum laudantis an

laudati bonum sit:si laudati bonum esse dicitis, tam ridiculam rem facitis quam si adfirmetismeum esse quod alius bene valeat.

Sed laudare dignos honesta actio est;ita laudantis bonum est cuius actio est, non nostrum qui laudamur: atquihoc

quaerebatur.’
[11] Respondebo nunc singulis cursim. Primum an sit aliquod ex distantibusbonum etiamnunc quaeritur et pars

utraque sententias habet. Deinde claritasdesiderat multa suffragia? potest et unius boni viri iudicio esse contenta:nos bonus

bonos iudicat. [12] ‘Quid ergo?’ inquit ‘et fama erit unius hominisexistimatio et infamia unius malignus sermo?

Gloriam quoque’ inquit ‘latiusfusam intellego; consensum enim multorum exigit.’ Diversa horum condicioest et illius.

Quare? quia si de me bene vir bonus sentit, eodem loco sumquo si omnes boni idem sentirent; omnes enim, si me cognoverint, idem

sentient.Par illis idemque iudicium est, aeque vero inficiscitur. Dissidere nonpossunt; ita pro eo est ac si omnes idem

sentiant, quia aliud sentire nonpossunt. [13] Ad gloriam aut famam non est satis unius opinio. Illic idempotest una sententia

quod omnium, quia omnium, si perrogetur, una erit:hic diversa dissimilium iudicia sunt. Difficiles adsensus, dubia

omniainvenies, levia, suspecta. Putas tu posse unam omnium esse sententiam?non est unius una sententia. Illic placet verum,

veritatis una vis, unafacies est: apud hos falsa sunt quibus adsentiuntur. Numquam autem falsisconstantia est; variantur et

dissident.

[14] ‘Sed laus’ inquit ‘nihil aliud quam vox est, vox autem bonum nonest.’ Cum dicunt claritatem

esse laudem bonorum a bonis redditam, non advocem referunt sed ad sententiam. Licet enim vir bonus taceat sed aliquemiudicet

dignum laude esse, laudatus est. [15] Praeterea aliud est laus,aliud laudatio, haec et vocem exigit; itaque nemo dicit laudem

funebremsed laudationem, cuius officium oratione constat. Cum dicimus aliquem laudedignum, non verba illi benigna hominum sed

iudicia promittimus. Ergo lausetiam taciti est bene sentientis ac bonum virum apud se laudantis. [16]Deinde, ut dixi, ad animum

refertur laus, non ad verba, quae conceptamlaudem egerunt et in notitiam plurium emittunt. Laudat qui laudandum esseiudicat.

Cum tragicus ille apud nos ait magnificum esse ‘laudari a laudatoviro’, laude digno ait. Et cum aeque antiquus poeta ait

‘laus alit artis’,non laudationem dicit, quae corrumpit artes; nihil enim aeque et eloquentiamet omne aliud studium

auribus deditum vitiavit quam popularis adsensio.[17] Fama vocem utique desiderat, claritas potest etiam citra vocem

contingerecontenta iudicio; plena est non tantum inter tacentis sed etiam inter reclamantis.Quid intersit inter claritatem et

gloriam dicam: gloria multorum iudicisconstat, claritas bonorum.

[18] ‘Cuius’ inquit ‘bonum est claritas, id

est laus bono a bonis reddita?utrum laudati an laudantis?’ Utriusque. Meum, qui laudor; quia natura meamantem omnium genuit,

et bene fecisse gaudeo et gratos me invenisse virtutuminterpretes laetor. Hoc plurium bonum est quod grati sunt, sed et

meum;ita enim animo compositus sum ut aliorum bonum meum iudicem, utique eorumquibus ipse sum boni causa. [19] Est istud

laudantium bonum; virtute enimgeritur; omnis autem virtutis actio bonum est. Hoc contingere illis nonpotuisset nisi ego talis

essem. Itaque utriusque bonum est merito laudari,tam mehercules quam bene iudicasse iudicantis bonum est et eius secundumquem

iudicatum est. Numquid dubitas quin iustitia et habentis bonum sitet autem sit eius cui debitum solvit? Merentem laudare

iustitia est; ergoutriusque bonum est.

[20] Cavillatoribus istis abunde responderimus. Sed non debet hoc nobisesse

propositum, arguta disserere et philosophiam in has angustias ex suamaiestate detrahere: quanto satius est ire aperta via et

recta quam sibiipsum flexus disponere quos cum magna molestia debeas relegere? Neque enimquicquam aliud istae disputationes

sunt quam inter se perite captantiumlusus. [21] Dic potius quam naturale sit in immensum mentem suam extendere.Magna et

generosa res est humanus animus; nullos sibi poni nisi communeset cum deo terminos patitur. Primum humilem non accipit patriam,

Ephesumaut Alexandriam aut si quod est etiamnunc frequentius accolis laetiusvetectis solum: patria est illi quodcumque suprema

et universa circuitu suocingit, hoc omne convexum intra quod iacent maria cum terris, intra quodaer humanis divina secernens

etiam coniungit, in quo disposita tot numinain actus suos excubant. [22] Deinde artam aetatem sibi dari non sinit:’omnes’

inquit ‘anni mei sunt; nullum saeculum magnis ingeniis clusum est,nullum non cogitationi pervium tempus. Cum venerit dies

ille qui mixtumhoc divini humanique secernat, corpus hic ubi inveni relinquam, ipse mediis reddam. Nec nunc sine illis sum, sed

gravi terrenoque detineor.’ [23]Per has mortalis aevi moras illi meliori vitae longiorique proluditur.Quemadmodum decem

mensibus tenet nos maternus uterus et praeparat non sibised illi loco in quem videmur emitti iam idonei spiritum trahere et

inaperto durare, sic per hoc spatium quod ab infantia patet in senectutemin alium maturescimus partum. Alia origo nos expectat,

alius rerum status.[24] Nondum caelum nisi ex intervallo pati possumus. Proinde intrepidushoram illam decretoriam prospice: non

est animo suprema, sed corpori. Quidquidcirca te iacet rerum tamquam hospitalis loci sarcinas specta: transeundumest. Excutit

redeuntem natura sicut intrantem. [25] Non licet plus efferrequam intuleris, immo etiam ex eo quod ad vitam adtulisti pars

magna ponendaest: detrahetur tibi haec circumiecta, novissimum velamentum tui, cutis;detrahetur caro et suffusus sanguis

discurrensque per totum; detrahenturossa nervique, firmamenta fluidorum ac labentium. [26] Dies iste quem tamquamextremum

reformidas aeterni natalis est. Depone onus: quid cunctaris, tamquamnon prius quoque relicto in quo latebas corpore exieris?

Haeres, reluctaris:tum quoque magno nisu matris expulsus es. Gemis, ploras: et hoc ipsum flerenascentis est, sed tunc debebat

ignosci: rudis et inperitus omnium veneras.Ex maternorum viscerum calido mollique fomento emissum adflavit aura liberior,deinde

offendit durae manus tactus, tenerque adhuc et nullius rei gnarusobstipuisti inter ignota: [27] nunc tibi non est novum

separari ab eo cuiusante pars fueris; aequo animo membra iam supervacua dimitte et istuc corpusinhabitatum diu pone. Scindetur,

obruetur, abolebitur: quid contristaris?ita solet fieri: pereunt semper velamenta nascentium. Quid ista sic diligisquasi tua?

Istis opertus es: veniet qui te revellat dies et ex contuberniofoedi atque olidi ventris educat. [28] Huic nunc quoque tu

quantum potessub voluptatique nisi quae * * * necessariisque cohaerebitalienus iam hinc altius aliquid sublimiusque

meditare: aliquando naturaetibi arcana retegentur, discutietur ista caligo et lux undique clara percutiet.Imaginare tecum

quantus ille sit fulgor tot sideribus inter se lumen miscentibus.Nulla serenum umbra turbabit; aequaliter splendebit omne caeli

latus: dieset nox aeris infimi vices sunt. Tunc in tenebris vixisse te dices cum totamlucem et totus aspexeris, quam nunc per

angustissimas oculorum vias obscureintueris, et tamen admiraris illam iam procul: quid tibi videbitur divinalux cum illam suo

loco videris? [29] Haec cogitatio nihil sordidum animosubsidere sinit, nihil humile, nihil crudele. Deos rerum omnium esse

testesait; illis nos adprobari, illis in futurum parari iubet et aeternitatemproponere. Quam qui mente concepit nullos horret

exercitus, non terreturtuba, nullis ad timorem minis agitur. [30] Quidni non timeat qui mori sperat?is quoque qui animum tamdiu

iudicat manere quamdiu retinetur corporis vinculo,solutum statim spargi, id agit ut etiam post mortem utilis esse

possit.Quamvis enim ipse ereptus sit oculis, tamen

multa viri virtus animo multusque recursat
gentis honos.
Cogita

quantum nobis exempla bona prosint: scies magnorum virorum non minuspraesentiam esse utilem quam memoriam. Vale.

Traduzione

1 Quando uno fa un bel sogno, trova fastidiosa la

persona che lo sveglia, poiché gli toglie un piacere falso, sì, ma che ha effetti realistici. La tua lettera mi ha procurato un

dispiacere analogo: mi ha distolto dalla meditazione conveniente in cui ero concentrato e che, potendo, non avrei interrotto.

2 Indagavo con piacere sull’immortalità dell’anima, anzi, perbacco, ci credevo; ero pronto ad accogliere l’opinione di

grandi uomini che promettono, più che dimostrare, una realtà graditissima. Mi abbandonavo a una così straordinaria speranza,

provavo ormai disgusto di me stesso, disprezzavo i resti di un’esistenza infranta, per passare all’eternità, nel possesso

di ogni tempo, quando l’arrivo della tua lettera mi ha improvvisamente risvegliato e ho perduto un sogno tanto bello. Ma,

quando ti avrò congedato, voglio riprenderlo e riconquistarlo.
3 Tu affermi all’inizio della lettera che non ho

spiegato interamente la questione, quando ho tentato di dimostrare la tesi degli Stoici: la gloria che si ottiene dopo la morte

è un bene. Non avrei, cioè, risposto all’obiezione che ci viene rivolta: “Non c’è bene dove c’è separazione; e, in

questo caso, c’è separazione.” 4 Quello che mi chiedi, Lucilio mio, rientra nella stessa questione, ma è un altro punto,

perciò avevo rimandato questo e altri problemi riguardanti il medesimo argomento; infatti, come sai, certe parti della logica

sono unite alla morale. E così, prima ho trattato quella parte che riguarda direttamente la morale: se non sia insensato e

inutile spingere le proprie preoccupazioni oltre l’ultimo giorno, se i nostri beni finiscano con noi e non resti più niente

della persona scomparsa, se di una cosa che, quando accadrà non la percepiremo, si possa cogliere qualche frutto o almeno

cercare di coglierlo prima che essa si verifichi. 5 Tutti questi problemi riguardano la morale; perciò li ho messi al loro

posto. Ma le argomentazioni dei dialettici contro questa tesi dovevano essere separate e perciò le ho disgiunte. Ora, poiché

esigi una trattazione completa, esporrò tutte le loro obiezioni, poi le confuterò una per una.
6 Perché le mie

confutazioni siano chiare, devo fare una premessa. Che premessa? Esistono dei corpi unitari, come l’uomo; altri composti,

come una nave, una casa, insomma tutti quelli formati dall’unione di parti diverse; altri costituiti da elementi separati,

le cui membra sono divise, come un esercito, un popolo, un’assemblea. Gli individui componenti questi organismi sono uniti

per legge o per funzioni analoghe, ma distinti per natura e a se stanti. 7 Ancora una premessa: secondo noi non c’è bene

formato da elementi separati tra loro; un bene deve essere racchiuso e retto da un solo principio, unica deve essere la sua

essenza. Questo principio, se un giorno vorrai, si dimostra da sé; intanto ho dovuto premetterlo perché ci rivolgono contro le

nostre stesse armi.
8 “Voi dite che non c’è bene formato da elementi separati tra loro; ma,” ribattono, “la gloria di un

uomo nasce dall’opinione favorevole di persone virtuose. Come la fama non è data dalle parole di un unico individuo e

l’infamia dalla cattiva opinione di uno solo, così la gloria non la dà l’approvazione di una sola persona virtuosa, ma ci

vuole il consenso di molti uomini insigni e ragguardevoli perché si formi. La gloria, però risulta dal parere di più persone,

cioè di elementi distinti; quindi non è un bene.
9 “La gloria,” continuano, è la lode tributata da uomini virtuosi a un

uomo virtuoso; la lode è un’espressione, una frase che indica qualcosa; e una frase, anche se pronunciata da uomini

virtuosi, non è un bene. Non tutto quello che fa un uomo virtuoso è un bene; egli applaude e fischia, ma, anche se ogni suo

gesto è degno di ammirazione e di lode, un applauso o un fischio, come uno starnuto o un colpo di tosse, nessuno può definirli

un bene. Quindi, la gloria non è un bene.
10 “Insomma, diteci se la gloria è un bene di chi loda o di chi è lodato: se

dite che è un bene di chi è lodato, fate un’affermazione ridicola, come se diceste che è un bene mio la salute di un altro.

Ma lodare chi ne è degno è un’azione virtuosa; perciò è un bene di chi loda, cioè di chi compie l’azione, non nostro, che

siamo lodati: e questo è l’oggetto della nostra indagine.”
11 Risponderò ora rapidamente a ciascun problema. Prima

di tutto ci si chiede se un bene possa derivare da elementi separati e su questo punto i pareri sono discordi. Inoltre, la

gloria ha bisogno del consenso di molti? È sufficiente anche il giudizio di una sola persona virtuosa: un uomo virtuoso può

giudicare della nostra virtù. 12 “Ma come?” si ribatte, “la fama deriverà dalla stima e l’infamia dalla maldicenza di un

solo individuo? Anche la gloria noi la intendiamo ampiamente diffusa,” continuano, “poiché richiede il consenso di molti.” Si

tratta di due condizioni diverse. Perché? Perché se un uomo virtuoso mi giudica bene, per me è come se così mi giudicassero

tutti gli uomini virtuosi; tutti, infatti, se mi conoscessero, mi giudicherebbero allo stesso modo. Il loro giudizio è uguale e

identico, perché ha un’unica impronta: la verità. Non possono discordare; e dunque è come se tutti fossero del medesimo

parere, poiché non possono pensarla diversamente. 13 Per la gloria, invece, o per la fama, non basta l’opinione di una sola

persona. Nel caso di prima un solo parere vale quanto quello di tutti, perché, se si domandasse a tutti, uno per uno, unica

sarebbe la risposta: nel secondo caso sono diversi i giudizi, poiché sono diverse le persone. Troverai difficilmente

approvazione e sempre dubbi, leggerezza, sospetti. Credi che tutti possano esprimere un parere unico? Ma se nemmeno una sola

persona ha un parere unico! Gli uomini virtuosi amano la verità e la verità ha una sola forza, una sola faccia: gli altri

invece dànno il loro assenso a false opinioni. E il falso è incostante; varia e discorda.
14 “Ma la lode,” dicono, “è

solo una frase, e una frase non è un bene.” Quando affermano che la gloria è una lode tributata a uomini virtuosi da uomini

virtuosi, non si riferiscono alle parole, ma al giudizio espresso. Anche se un uomo virtuoso tace, ma giudica uno degno di

lode, quest’uomo viene lodato. 15 Inoltre, una cosa è la lode, un’altra il lodare: quest’ultimo richiede anche la

parola; perciò nessuno dice lode funebre, ma orazione funebre, poiché è un ufficio che si basa sulla parola. Quando definiamo

qualcuno meritevole di lode, non gli promettiamo parole benevoli, ma giudizi benevoli. Dunque, è lode anche quella di chi tace,

ma giudica positivamente e loda un uomo virtuoso dentro di sé. 16 E poi, come ho detto, la lode interessa l’animo, non le

parole, che fanno da tramite e la rendono nota a più persone. Se uno ritiene dovuta una lode, già loda. Quando quel famoso

poeta tragico latino dice che è splendido “essere lodato da un uomo lodato”, intende dire da un uomo degno di lode. E quando

quell’altro poeta altrettanto antico dice che “la lode alimenta le arti”, non intende il lodare, che in realtà corrompe le

arti; niente ha guastato tanto l’eloquenza e ogni altra arte rivolta alle orecchie quanto il consenso popolare. 17 La fama

ha bisogno in ogni caso della voce; la gloria, invece, può formarsi anche indipendentemente dalla voce, basta un giudizio

positivo; anzi non le tolgono nulla non solo il silenzio, ma persino le proteste. Ecco la differenza tra gloria e celebrità: la

celebrità si fonda sul giudizio di molti, la gloria su quello delle persone virtuose.
18 “La gloria,” chiedono, “cioè

la lode tributata a un uomo virtuoso da uomini virtuosi, è un bene di chi è lodato o di chi loda?” Di entrambi. Mio, che vengo

lodato; e poiché la natura mi ha generato incline ad amare tutti, godo di aver fatto del bene e mi rallegro di aver trovato

grati interpreti delle virtù. Questo essere grati è un bene di molti, ma è anche mio; la mia disposizione d’animo è tale che

giudico mio un bene di altri, soprattutto di coloro a cui sono causa di bene. 19 La gloria è un bene anche di chi loda: è un

atto della virtù e ogni azione virtuosa è un bene. Ma questo bene non sarebbe toccato loro, se io non fossi quale sono. Perciò

una lode meritata è un bene di entrambi, come esprimere un giusto giudizio è un bene di chi giudica e di colui a vantaggio del

quale si è pronunciato il giudizio. Dubiti forse che la giustizia sia un bene e per chi la esercita e per colui al quale essa

paga un debito? Lodare chi lo merita è una forma di giustizia; dunque, è un bene di entrambi.
20 A questi cavillatori

abbiamo risposto abbondantemente. Ma il nostro proposito non deve essere di fare sottili discussioni e di abbassare la

filosofia dalla sua altezza a questi ristretti limiti: quanto è meglio avanzare per una via aperta e diritta, invece che

costruirsi da sé un tragitto tortuoso da ripercorrere con grave disagio! Queste dispute non sono altro che passatempi di

persone che cercano abilmente di sorprendersi a vicenda. 21 Dimmi piuttosto come è conforme alla natura dispiegare la mente

nell’immensità dell’universo. L’anima dell’uomo è una cosa grande e nobile; non sopporta che le siano posti altri

limiti se non quelli comuni anche agli dèi. Prima di tutto non accetta un’umile patria, sia essa Efeso o Alessandria o

qualunque altra terra anche più popolosa e più ricca di case: la sua patria è quella che cinge l’intero universo nel suo

cerchio, è tutta la volta celeste entro cui giacciono mari e terre, entro cui l’atmosfera distingue e insieme congiunge

l’umano e il divino, in cui sono distribuite tante divinità che attendono vigili all’adempimento delle proprie funzioni.

22 Inoltre l’anima non lascia che le venga assegnata un’esistenza angusta: “Tutti gli anni,” afferma, “sono miei;

nessun’epoca è preclusa ai grandi spiriti, ogni tempo è aperto al pensiero. Quando arriverà quel giorno che separa questo

miscuglio di umano e di divino, lascerò il mio corpo qui dove l’ho trovato, e tornerò tra gli dèi. Non che ora ne sia

completamente separata, ma mi trattiene il grave peso terreno.” 23 Queste tappe della vita mortale sono una preparazione a

quell’altra vita migliore e più lunga. L’utero materno ci ospita per nove mesi e ci prepara non per sé, ma per quel luogo

in cui veniamo alla luce già capaci di respirare e di resistere all’aria aperta; allo stesso modo in questo periodo che

dall’infanzia si estende alla vecchiaia maturiamo per un altro parto. Ci aspetta un’altra nascita, un altro stato di

cose. 24 Noi non possiamo ancora sostenere la vista del cielo, se non a distanza. Perciò guarda intrepido a quell’ora

decisiva: è l’ultima, ma per il corpo, non per l’anima. Guarda tutto ciò che ti sta intorno come le suppellettili di una

residenza provvisoria: bisogna passare oltre. La natura spoglia chi se ne va, come chi entra. 25 Non possiamo portar via più

di quanto avevamo nascendo, anzi bisogna lasciare gran parte anche di ciò che abbiamo portato per vivere: ti sarà tolto questo

involucro esterno che ti avvolge, la pelle; ti sarà tolta la carne e il sangue che scorre per l’intero organismo; ti saranno

tolte le ossa e i nervi, che sostengono gli elementi liquidi e molli. 26 Questo giorno che temi come ultimo è il primo

dell’eternità. Deponi il peso della materia: perché resisti? Anche allora non sei venuto alla luce lasciando il corpo in cui

eri celato? Ti aggrappi, opponi resistenza: anche allora tua madre ti ha espulso con un grande sforzo. Gemi, implori: anche

questo pianto è proprio di un neonato, ma allora meritavi il perdono: eri venuto al mondo inesperto e ignaro. Uscito dal caldo

e morbido rifugio delle viscere materne, ti ha toccato il soffio dell’aria libera, poi hai sentito il contatto di una rozza

mano, e ancòra tenero e del tutto inconsapevole sei rimasto attonito di fronte a una realtà sconosciuta: 27 ora invece non è

per te una cosa nuova essere separato da un corpo di cui prima facevi parte; abbandona serenamente queste membra ormai inutili

e lascia questo corpo a lungo abitato. Sarà lacerato, sepolto, si consumerà: perché ti affliggi? È così: va sempre perduto

l’involucro che avvolge chi nasce. Perché ami questo corpo come se fosse tuo? Ti ha solo ricoperto: verrà il giorno che ti

staccherà e ti trarrà fuori dalla coabitazione con questo sconcio e fetido ventre. 28 Sottraitene già adesso per quanto ti è

possibile, e sii indifferente ai piaceri tranne a quelli che * * * e sono connessi alle necessità della vita, medita fin

d’ora su qualcosa di più profondo e nobile: un giorno ti si sveleranno i misteri della natura, si dissiperà codesta nebbia e

da ogni parte ti colpirà una luce splendente. Immagina quanto è grande il fulgore di tanti astri che uniscono le loro luci.

Nessun’ombra offuscherà il sereno; ogni parte del cielo splenderà ugualmente luminosa: giorno e notte si avvicendano solo

nella nostra infima atmosfera. Dirai di essere vissuto nelle tenebre, quando con tutto te stesso vedrai la luce nel pieno del

suo fulgore, quella luce che ora vedi confusamente attraverso la strettissima fessura degli occhi, e tuttavia, anche da

lontano, la guardi con stupore; quale ti apparirà la luce divina quando la vedrai nella sua sede? 29 Questo pensiero scaccia

dall’anima tutto ciò che è meschino, vile, crudele. Ci dice che gli dèi sono testimoni di tutto; comanda di renderci a loro

graditi, di prepararci al futuro incontro e di guardare all’eternità. Chi concepisce questo pensiero non ha terrore di

nessun esercito, non è spaventato dalla tromba di guerra, nessuna minaccia lo fa temere. 30 Se uno spera nella morte, non può

avere paura. Anche chi ritiene che l’anima esista finché è trattenuta dal vincolo del corpo, e che una volta libera si

disperda sùbito, opera in modo da poter essere utile anche dopo la morte. Benché venga sottratto alla vista del prossimo,

tuttavia

sempre le assedia la mente la straordinaria virtù dell’eroe e la grande nobiltà della sua

stirpe.

Pensa quanto ci giovano gli esempi di virtù: saprai che il ricordo dei grandi uomini ci giova quanto la loro

presenza. Stammi bene.