Paragrafo 1
Patricia gens Claudia–fuit enim et alia plebeia nec potentia minor nec dignitate–orta est ex Regillis oppido Sabinorum. Inde Romam recens conditam cum magna clientium manu conmigrauit auctore Tito Tatio consorte Romuli uel quod magis constat Atta Claudio gentis principe post reges exactos sexto fere anno; atque in patricias cooptata agrum insuper trans Anienem clientibus locumque sibi ad sepulturam sub Capitolio publice accepit. Deinceps procedente tempore duodetriginta consulatus dictaturas quinque censuras septem triumphos sex duas ouationes adepta est. Cum praenominibus cognominibusque uariis distingueretur Luci praenomen consensu repudiauit postquam e duobus gentilibus praeditis eo alter latrocinii caedis alter conuictus est. Inter cognomina autem et Neronis assumpsit quo[d] significatur lingua Sabina fortis ac strenuus.

Paragrafo 2
Multa multorum Claudiorum egregia merita multa etiam sequius admissa in rem p. Extant. Sed ut praecipua commemorem Appius Caecus societatem cum rege Pyrro ut parum salubrem iniri dissuasit. Claudius Caudex primus freto classe traiecto Poenos Sicilia expulit. Tiberius Nero aduenientem ex Hispania cum ingentibus copiis Hasdrubalem prius quam Hannibali fratri coniungeretur oppressit. Contra Claudius Regillianus decemuir legibus scribendis uirginem ingenuam per uim libidinis gratia in seruitutem asserere conatus causa plebi fuit secedendi rursus a patribus. Claudius [Russus] statua sibi diademata ad Appi Forum posita Italiam per clientelas occupare temptauit. Claudius Pulcher apud Siciliam non pascentibus in auspicando pullis ac per contemptum religionis mari demersis quasi ut biberent quando esse nollent proelium nauale iniit; superatusque cum dictatorem dicere a senatu iuberetur uelut iterum inludens discrimini publico Glycian uiatorem suum dixit. Extant et feminarum exempla diuersa aeque siquidem gentis eiusdem utraque Claudia fuit et quae nauem cum sacris Matris deum Idaeae obhaerentem Tiberino uado extraxit precata propalam ut ita demum se sequeretur si sibi pudicitia constaret; et quae nouo more iudicium maiestatis apud populum mulier subiit quod in conferta multitudine aegre procedente carpento palam optauerat ut frater suus Pulcher reuiuisceret atque iterum classem amitteret quo minor turba Romae foret. Praeterea notatissimum est Claudios omnis excepto dum taxat P. Clodio qui ob expellendum urbe Ciceronem plebeio homini atque etiam natu minori in adoptionem se dedit optimates adsertoresque unicos dignitatis ac potentiae patriciorum semper fuisse atque aduersus plebem adeo uiolentos et contumaces ut ne capitis quidem quisquam reus apud populum mutare uestem aut deprecari sustinuerit; nonnulli in altercatione et iurgio tribunos plebi pulsauerint. Etiam uirgo Vestalis fratrem iniussu populi triumphantem ascenso simul curru usque in Capitolium prosecuta est ne uetare aut intercedere fas cuiquam tribunorum esset.

Paragrafo 3
Ex hac stirpe Tiberius Caesar genus trahit e[t] quidem utrumque: paternum a Tiberio Nerone maternum ab Appio Pulchro qui ambo Appi Caeci filii fuerunt. Insertus est et Liuiorum familiae adoptato in eam materno auo. Quae familia quanquam plebeia tamen et ipsa admodum floruit octo consulatibus censuris duabus triumphis tribus dictatura etiam ac magisterio equitum honorata; clara et insignibus uiris ac maxime Salinatore Drusisque. Salinator uniuersas tribus in censura notauit leuitatis nomine quod cum se post Priorem consulatum multa inrogata condemnassent consulem iterum censoremque fecissent. Drusus hostium duce Drauso comminus trucidato sibi posterisque suis cognomen inuenit. Traditur etiam pro praetore ex prouincia Gallia ret[t]ulisse aurum Senonibus olim in obsidione Capitolii datum nec ut fama est extortum a Camillo. Eius abnepos ob eximiam aduersus Gracchos operam patronus senatus dictus filium reliquit quem in simili dissensione multa uarie molientem diuersa factio per fraudem interemit.

Paragrafo 4
Pater Tiberi Nero quaestor C. Caesaris Alexandrino bello classi praepositus plurimum ad uictoriam contulit. Quare et pontifex in locum P. Scipionis substitutus et ad deducendas in Galliam colonias in quis Narbo et Arelate erant missus est. Tamen Caesare occiso cunctis turbarum metu abolitionem facti decernentibus etiam de praemiis tyrannicidarum referendum censuit. Praetura deinde functus cum exitu anni discordia inter triumuiros orta esset retentis ultra iustum tempus insignibus L. Antonium consulem triumuiri fratrem ad Perusiam secutus deditione a ceteris facta solus permansit in partibus ac primo Praeneste inde Neapolim euasit seruisque ad pilleum frustra uocatis in Siciliam profugit. Sed indigne ferens nec statim se in conspectum Sexti Pompei admissum et fascium usu prohibitum ad M. Antonium traiecit in Achaiam. Cum quo breui reconciliata inter omnis pace Romam redit uxoremque Liuiam Drusillam et tunc grauidam et ante iam apud se filium enixam petenti Augusto concessit. Nec multo post diem obiit utroque liberorum superstite Tiberio Drusoque Neronibus.

Paragrafo 5
Tiberium quidam Fundis natum existimauerunt secuti leuem coniecturam quod materna eius auia Fundana fuerit et quod mox simulacrum Felicitatis ex s. C. Publicatum ibi sit. Sed ut plures certioresque tradunt natus est Romae in Palatio XVI. Kal. Dec. M. Aemilio Lepido iterum L. Munatio Planco conss. Per bellum Philippense. Sic enim in fastos actaque in publica relatum est. Nec tamen desunt qui partim antecedente anno Hirti ac Pansae partim insequenti Seruili Isaurici [L.]que Antoni[i] consulatu genitum eum scribant.

Traduzione


Paragrafo 1
La famiglia patrizia dei Claudi (ce ne fu infatti anche un’altra plebea, non certo inferiore per potenza e prestigio) proveniva da Regillo, città fortificata dei Sabini. Di lì si trasferì a Roma, con un grande gruppo di clienti, che era stata fondata da poco, su proposta di Tito Tazio, il collega di Romolo, o, cosa che risulta più evidente, circa cinque anni dopo la cacciata dei re, per iniziativa di Attio Claudio, il capo della famiglia. Inoltre, una volta ammessa tra le famiglie patrizie, ricevette dallo Stato terre per i suoi clienti al di là del fiume Aniene e per sé un luogo riservato alla sepoltura ai piedi del Campidoglio. In seguito, con il passare del tempo, conseguì ventotto consolati, cinque dittature, sette censure, sei trionfi e due ovazioni. Pur distinguendosi per vari prenomi e soprannomi, di comune accordo rifiutò il prenome Lucio, dopo che tra due suoi membri che erano preposti a lui, uno fu dimostrato colpevole di brigantaggio, l’altro di strage. Tra i vari soprannomi, poi, assunse anche quello di Nerone che in lingua sabina vuol dire forte e coraggioso.


Paragrafo 2
Dei membri della famiglia Claudia risultano evidenti molte azioni degne di merito e, al contrario, pure molti crimini commessi contro lo Stato. Ma, solo per ricordare i fatti principali, Appio Cieco sconsigliò di stringere un’alleanza con il re Pirro ritenendola poco vantaggiosa; Claudio Caudex (tronco) dopo aver passato lo stretto di Messina con una flotta, per primo scacciò i Cartaginesi dalla Sicilia; Nerone sconfisse Asdrubale proveniente dalla Spagna con moltissime truppe, prima che si riunisse con il fratello Annibale. Al contrario Claudio Regilliano, decemviro adibito alla scrittura delle leggi, tentando, per la propria sfrenatezza, di reclamare con la forza una giovane vergine libera di nascita come sua schiava, nuovamente causò una secessione della plebe dai patrizi. Claudio [Druso], dopo essersi fatto costruire una statua ornata di diadema presso il foro di Appio, cercò di occupare l’Italia per mezzo dei suoi clienti. Claudio il Bello, in Sicilia, avendo fatto gettare in mare, con disprezzo dello scrupolo religioso, i polli sacri che non si nutrivano, mentre prendeva gli auspici, come se dovessero bere, dato gli fu imposto dal Senato di nominare un dittatore, quasi per prendersi gioco di nuovo della pubblica crisi, scelse Glicia, un suo usciere. Quanto alle donne, ci rimangono esempi totalmente diversi, giacché a questa famiglia appartennero le due Claudie, sia quella che trasse fuori dalla secca del Tevere, in cui si era arenata, la nave che portava la statua della madre degli dei, la dea dell’Ida, pregandola pubblicamente di seguirla, ma soltanto se la sua virtù si manteneva salda, sia quella che, secondo una nuova usanza, davanti al popolo fu sottoposta ad un processo, pur essendo donna per lesa maestà, perché, vedendo che la sua vettura procedeva faticosamente in mezzo ad una folla compatta, aveva augurato apertamente che se suo fratello Bello fosse vivo e perdesse un’altra flotta, a Roma ci sarebbe stata meno gente. Inoltre è molto risaputo che tutti i Claudii tranne il solo P. Clodio, che si era fatto adottare da un plebeo molto più giovane di lui per scacciare Cicerone da Roma, furono sempre aristocratici, unici difensori del prestigio e della potenza dei patrizi. Al contrario, però, furono così violenti e arroganti nei confronti della plebe che nessuno di loro, pur colpevole di crimine capitale davanti al popolo, si abbassò a spostare la veste del supplice o ad rivolgergli preghiere; alcuni dei Claudii, durante un dibattito e un diverbio, picchiarono i tribuni della plebe. Anche una Claudia, Vergine Vestale, salita personalmente sul carro di suo fratello, che riportava il trionfo contro la volontà del popolo, lo accompagnò fino al Campidoglio, affinché a nessun tribuno fosse lecito porre veto e impedire tale proposta.


Paragrafo 3
Tiberio Cesare trae origine da questa stirpe, certamente sia per padre sia per madre: dalla parte del primo discendeva da Fiberio Nerone, per la seconda da Appio il Bello, entrambi figli di Appio Cieco. Era imparentato anche con la famiglia dei Livii, poiché il nonno materno era stato adottato da questa famiglia. Essa, sebbene plebea, si distinse parecchio anche lei con otto consolati, due censure, tre trionfi, una dittatura e un magistero di cavalleria; fu inoltre resa celebre da personaggi illustri, in particolare da Salinatore, figlio di Druso. Salinatore, durante la propria censura, accusò le tribù, nel loro complesso, di leggerezza, perché, pur avendolo condannato ad una multa dopo il suo primo consolato, i nuovo lo avevano eletto console e pure censore. Druso, poiché aveva massacrato in un duello il generale nemico Drauso, assunse per sé e per i suoi discendenti il soprannome appunto di Druso. Si narra anche che nel ruolo di propretore in Gallia riportò da quella provincia l’oro che un tempo era stato consegnato ai Senoni, in occasione dell’assedio del Campidoglio, e che, stando a quanto si dice, Camillo non aveva loro mai sottratto. Il figlio di un suo pronipote, chiamato protettore del Senato per il notevole sostegno contro i Gracchi, lasciò a sua volta un figlio che, mentre organizzava riforme di varia natura, in tale disaccordo, la fazione avversaria uccise a tradimento.


Paragrafo 4
Il padre di Tiberio, Nerone, questore di C. Cesare, quando era a capo della flotta durante la guerra di Alessandria, contribuì moltissimo alla vittoria. Perciò fu nominato pontefice al posto di P. Scipione e poi inviato in Gallia per creare colonie, tra le quali vi erano Narbona e Arles. Tuttavia, dopo che Cesare fu ucciso, quando tutti, per timore di sommosse popolari, votavano l’impunità del crimine, egli arrivò perfino a pretendere che si facesse rapporto sui premi dei tirannicidi. In seguito, poiché alla fine dell’anno, dopo aver esercitato la pretura, era sorta discordia tra i triumviri, avendo conservato le insegne oltre il termine legale, seguì a Perugia L. Antonio, il fratello del triumviro, e rimase solo nel partito, mentre tutti gli altri si erano arresi. Fuggì prima a Preneste, poi a Napoli da dove, dopo aver chiamato alle armi, invano, gli schiavi, promettendo loro la libertà, si rifugiò in Sicilia. Tuttavia, indignato di non essere stato ammesso immediatamente alla presenza di Sesto Pompeo e del fatto che gli era stato vietato l’uso dei fasci, passò in Acaia, per raggiungere M. Antonio. Con lui, ristabilita una pace di breve durata tra tutti, tornò a Roma e cedette ad Augusto, su sua richiesta, la propria moglie che non solo a quel tempo era incinta, ma gli aveva già dato un figlio. Poco dopo morì, lasciando entrambi i figli Tiberio Nerone e Druso Nerone.


Paragrafo 5
Alcuni, seguendo una congettura infondata, ritennero che Tiberio fosse nato a Fondi, perché la sua nonna materna era di Fondi e perché lì, poco dopo, una statua della Felicità fu aperta al pubblico. In realtà, come dicono i più e i meglio informati, egli nacque a Roma in una casa sul Palatino sedici giorni prima delle calende di dicembre, nel corso del secondo consolato di M. Emilio Lepido, aiutato da L. Munazio Planco, durante la guerra di Filippi. Così infatti si trova registrato nei fasti e negli atti pubblici. Ciononostante non mancano alcuni che scrivono che nacque nell’anno precedente, quando erano consoli Irzio e Pansa, altri nell’anno seguente, sotto il consolato di Servilio Isaurico e L. Antonio.