Quamuis digressu ueteris

confusus amici
laudo tamen, uacuis quod sedem figere Cumis
destinet atque unum ciuem donare Sibyllae.
ianua Baiarum

est et gratum litus amoeni
secessus. ego uel Prochytam praepono Suburae; 5
nam quid tam miserum, tam solum

uidimus, ut non
deterius credas horrere incendia, lapsus
tectorum adsiduos ac mille pericula saeuae
urbis et Augusto

recitantes mense poetas?
sed dum tota domus raeda componitur una, 10
substitit ad ueteres arcus madidamque

Capenam.
hic, ubi nocturnae Numa constituebat amicae
(nunc sacri fontis nemus et delubra locantur
Iudaeis, quorum

cophinus fenumque supellex;
omnis enim populo mercedem pendere iussa est 15
arbor et eiectis mendicat silua

Camenis),
in uallem Egeriae descendimus et speluncas
dissimiles ueris. quanto praesentius esset
numen aquis, uiridi si

margine cluderet undas
herba nec ingenuum uiolarent marmora tofum. 20
hic tunc Vmbricius ‘quando

artibus’ inquit ‘honestis
nullus in urbe locus, nulla emolumenta laborum,
res hodie minor est here quam fuit atque

eadem cras
deteret exiguis aliquid, proponimus illuc
ire, fatigatas ubi Daedalus exuit alas, 25
dum noua

canities, dum prima et recta senectus,
dum superest Lachesi quod torqueat et pedibus me
porto meis nullo dextram subeunte

bacillo.
cedamus patria. uiuant Artorius istic
et Catulus, maneant qui nigrum in candida uertunt, 30

quis facile est aedem conducere, flumina, portus,
siccandam eluuiem, portandum ad busta cadauer,
et praebere caput

domina uenale sub hasta.
quondam hi cornicines et municipalis harenae
perpetui comites notaeque per oppida buccae

35
munera nunc edunt et, uerso pollice uulgus
cum iubet, occidunt populariter; inde reuersi
conducunt foricas,

et cur non omnia? cum sint
quales ex humili magna ad fastigia rerum
extollit quotiens uoluit Fortuna iocari.

40
quid Romae faciam? mentiri nescio; librum,
si malus est, nequeo laudare et poscere; motus
astrorum ignoro; funus

promittere patris
nec uolo nec possum; ranarum uiscera numquam
inspexi; ferre ad nuptam quae mittit adulter,

45
quae mandat, norunt alii; me nemo ministro
fur erit, atque ideo nulli comes exeo tamquam
mancus et extinctae

corpus non utile dextrae.
quis nunc diligitur nisi conscius et cui feruens
aestuat occultis animus semperque tacendis?

50
nil tibi se debere putat, nil conferet umquam,
participem qui te secreti fecit honesti.
carus erit Verri

qui Verrem tempore quo uult
accusare potest. tanti tibi non sit opaci
omnis harena Tagi quodque in mare uoluitur aurum,

55
ut somno careas ponendaque praemia sumas
tristis et a magno semper timearis amico.
quae nunc

diuitibus gens acceptissima nostris
et quos praecipue fugiam, properabo fateri,
nec pudor obstabit. non possum ferre,

Quirites, 60
Graecam urbem. quamuis quota portio faecis Achaei?
iam pridem Syrus in Tiberim defluxit

Orontes
et linguam et mores et cum tibicine chordas
obliquas nec non gentilia tympana secum
uexit et ad circum iussas

prostare puellas. 65
ite, quibus grata est picta lupa barbara mitra.
rusticus ille tuus sumit trechedipna,

Quirine,
et ceromatico fert niceteria collo.
hic alta Sicyone, ast hic Amydone relicta,
hic Andro, ille Samo, hic

Trallibus aut Alabandis, 70
Esquilias dictumque petunt a uimine collem,
uiscera magnarum domuum dominique

futuri.
ingenium uelox, audacia perdita, sermo
promptus et Isaeo torrentior. ede quid illum
esse putes. quemuis

hominem secum attulit ad nos: 75
grammaticus, rhetor, geometres, pictor, aliptes,
augur, schoenobates,

medicus, magus, omnia nouit
Graeculus esuriens: in caelum iusseris ibit.
in summa non Maurus erat neque Sarmata nec

Thrax
qui sumpsit pinnas, mediis sed natus Athenis. 80
horum ego non fugiam conchylia? me prior

ille
signabit fultusque toro meliore recumbet,
aduectus Romam quo pruna et cottana uento?
usque adeo nihil est quod

nostra infantia caelum
hausit Auentini baca nutrita Sabina? 85
quid quod adulandi gens prudentissima

laudat
sermonem indocti, faciem deformis amici,
et longum inualidi collum ceruicibus aequat
Herculis Antaeum procul a

tellure tenentis,
miratur uocem angustam, qua deterius nec 90
ille sonat quo mordetur gallina marito?

haec eadem licet et nobis laudare, sed illis
creditur. an melior cum Thaida sustinet aut cum
uxorem comoedus agit uel

Dorida nullo
cultam palliolo? mulier nempe ipsa uidetur, 95
non persona, loqui: uacua et plana omnia

dicas
infra uentriculum et tenui distantia rima.
nec tamen Antiochus nec erit mirabilis illic
aut Stratocles aut cum

molli Demetrius Haemo:
natio comoeda est. rides, maiore cachinno 100
concutitur; flet, si lacrimas

conspexit amici,
nec dolet; igniculum brumae si tempore poscas,
accipit endromidem; si dixeris “aestuo,” sudat.
non

sumus ergo pares: melior, qui semper et omni
nocte dieque potest aliena sumere uultum 105
a facie, iactare

manus laudare paratus,
si bene ructauit, si rectum minxit amicus,
si trulla inuerso crepitum dedit aurea

fundo.
praeterea sanctum nihil ~aut~ ab inguine tutum,
non matrona laris, non filia uirgo, nec ipse 110

sponsus leuis adhuc, non filius ante pudicus.
horum si nihil est, auiam resupinat amici.
[scire uolunt secreta domus

atque inde timeri.]
et quoniam coepit Graecorum mentio, transi
gymnasia atque audi facinus maioris abollae.

115
Stoicus occidit Baream delator amicum
discipulumque senex ripa nutritus in illa
ad quam Gorgonei delapsa est pinna

caballi.
non est Romano cuiquam locus hic, ubi regnat
Protogenes aliquis uel Diphilus aut Hermarchus, 120

qui gentis uitio numquam partitur amicum,
solus habet. nam cum facilem stillauit in aurem
exiguum de naturae

patriaeque ueneno,
limine summoueor, perierunt tempora longi
seruitii; nusquam minor est iactura clientis.

125
quod porro officium, ne nobis blandiar, aut quod
pauperis hic meritum, si curet nocte togatus
currere, cum

praetor lictorem inpellat et ire
praecipitem iubeat dudum uigilantibus orbis,
ne prior Albinam et Modiam collega salutet?

130
diuitis hic seruo cludit latus ingenuorum
filius; alter enim quantum in legione tribuni
accipiunt

donat Caluinae uel Catienae,
ut semel aut iterum super illam palpitet; at tu,
cum tibi uestiti facies scorti placet,

haeres 135
et dubitas alta Chionen deducere sella.
da testem Romae tam sanctum quam fuit hospes
numinis

Idaei, procedat uel Numa uel qui
seruauit trepidam flagranti ex aede Mineruam:
protinus ad censum, de moribus ultima fiet

140
quaestio. “quot pascit seruos? quot possidet agri
iugera? quam multa magnaque paropside

cenat?”
quantum quisque sua nummorum seruat in arca,
tantum habet et fidei. iures licet et Samothracum
et nostrorum

aras, contemnere fulmina pauper 145
creditur atque deos dis ignoscentibus ipsis.
quid quod materiam praebet

causasque iocorum
omnibus hic idem, si foeda et scissa lacerna,
si toga sordidula est et rupta calceus alter
pelle

patet, uel si consuto uolnere crassum 150
atque recens linum ostendit non una cicatrix?
nil habet infelix

paupertas durius in se
quam quod ridiculos homines facit. “exeat” inquit,
“si pudor est, et de puluino surgat

equestri,
cuius res legi non sufficit, et sedeant hic 155
lenonum pueri quocumque ex fornice nati,
hic

plaudat nitidus praeconis filius inter
pinnirapi cultos iuuenes iuuenesque lanistae.”
sic libitum uano, qui nos

distinxit, Othoni.
quis gener hic placuit censu minor atque puellae 160
sarcinulis inpar? quis pauper

scribitur heres?
quando in consilio est aedilibus? agmine facto
debuerant olim tenues migrasse Quirites.
haut facile

emergunt quorum uirtutibus obstat
res angusta domi, sed Romae durior illis 165
conatus: magno hospitium

miserabile, magno
seruorum uentres, et frugi cenula magno.
fictilibus cenare pudet, quod turpe negabis
translatus

subito ad Marsos mensamque Sabellam
contentusque illic Veneto duroque cucullo. 170
pars magna Italiae est,

si uerum admittimus, in qua
nemo togam sumit nisi mortuus. ipsa dierum
festorum herboso colitur si quando

theatro
maiestas tandemque redit ad pulpita notum
exodium, cum personae pallentis hiatum 175
in gremio

matris formidat rusticus infans,
aequales habitus illic similesque uidebis
orchestram et populum; clari uelamen

honoris
sufficiunt tunicae summis aedilibus albae.
hic ultra uires habitus nitor, hic aliquid plus 180

quam satis est interdum aliena sumitur arca.
commune id uitium est: hic uiuimus ambitiosa
paupertate omnes. quid te

moror? omnia Romae
cum pretio. quid das, ut Cossum aliquando salutes,
ut te respiciat clauso Veiiento labello?

185
ille metit barbam, crinem hic deponit amati;
plena domus libis uenalibus: accipe et istud
fermentum tibi habe.

praestare tributa clientes
cogimur et cultis augere peculia seruis.
quis timet aut timuit gelida Praeneste ruinam

190
aut positis nemorosa inter iuga Volsiniis aut
simplicibus Gabiis aut proni Tiburis arce?
nos urbem

colimus tenui tibicine fultam
magna parte sui; nam sic labentibus obstat
uilicus et, ueteris rimae cum texit hiatum,

195
securos pendente iubet dormire ruina.
uiuendum est illic, ubi nulla incendia, nulli
nocte metus. iam

poscit aquam, iam friuola transfert
Vcalegon, tabulata tibi iam tertia fumant:
tu nescis; nam si gradibus trepidatur ab

imis, 200
ultimus ardebit quem tegula sola tuetur
a pluuia, molles ubi reddunt oua columbae.
lectus erat

Cordo Procula minor, urceoli sex
ornamentum abaci, nec non et paruulus infra
cantharus et recubans sub eodem marmore

Chiron, 205
iamque uetus Graecos seruabat cista libellos
et diuina opici rodebant carmina mures.
nil

habuit Cordus, quis enim negat? et tamen illud
perdidit infelix totum nihil. ultimus autem
aerumnae cumulus, quod nudum

et frusta rogantem 210
nemo cibo, nemo hospitio tectoque iuuabit.
si magna Asturici cecidit domus, horrida

mater,
pullati proceres, differt uadimonia praetor.
tum gemimus casus urbis, tunc odimus ignem.
ardet adhuc, et iam

accurrit qui marmora donet, 215
conferat inpensas; hic nuda et candida signa,
hic aliquid praeclarum

Euphranoris et Polycliti,
haec Asianorum uetera ornamenta deorum,
hic libros dabit et forulos mediamque Mineruam,
hic

modium argenti. meliora ac plura reponit 220
Persicus orborum lautissimus et merito iam
suspectus tamquam

ipse suas incenderit aedes.
si potes auelli circensibus, optima Sorae
aut Fabrateriae domus aut Frusinone

paratur
quanti nunc tenebras unum conducis in annum. 225
hortulus hic puteusque breuis nec reste

mouendus
in tenuis plantas facili diffunditur haustu.
uiue bidentis amans et culti uilicus horti
unde epulum possis

centum dare Pythagoreis.
est aliquid, quocumque loco, quocumque recessu, 230
unius sese dominum fecisse

lacertae.
plurimus hic aeger moritur uigilando (sed ipsum
languorem peperit cibus inperfectus et haerens
ardenti

stomacho); nam quae meritoria somnum
admittunt? magnis opibus dormitur in urbe. 235
inde caput morbi.

raedarum transitus arto
uicorum in flexu et stantis conuicia mandrae
eripient somnum Druso uitulisque marinis.
si

uocat officium, turba cedente uehetur
diues et ingenti curret super ora Liburna 240
atque obiter leget aut

scribet uel dormiet intus;
namque facit somnum clausa lectica fenestra.
ante tamen ueniet: nobis properantibus

obstat
unda prior, magno populus premit agmine lumbos
qui sequitur; ferit hic cubito, ferit assere duro

245
alter, at hic tignum capiti incutit, ille metretam.
pinguia crura luto, planta mox undique magna
calcor, et in

digito clauus mihi militis haeret.
nonne uides quanto celebretur sportula fumo?
centum conuiuae, sequitur sua quemque

culina. 250
Corbulo uix ferret tot uasa ingentia, tot res
inpositas capiti, quas recto uertice

portat
seruulus infelix et cursu uentilat ignem.
scinduntur tunicae sartae modo, longa coruscat
serraco ueniente

abies, atque altera pinum 255
plaustra uehunt; nutant alte populoque minantur.
nam si procubuit qui saxa

Ligustica portat
axis et euersum fudit super agmina montem,
quid superest de corporibus? quis membra, quis

ossa
inuenit? obtritum uolgi perit omne cadauer 260
more animae. domus interea secura patellas
iam lauat

et bucca foculum excitat et sonat unctis
striglibus et pleno componit lintea guto.
haec inter pueros uarie properantur,

at ille
iam sedet in ripa taetrumque nouicius horret 265
porthmea nec sperat caenosi gurgitis

alnum
infelix nec habet quem porrigat ore trientem.
respice nunc alia ac diuersa pericula noctis:
quod spatium

tectis sublimibus unde cerebrum
testa ferit, quotiens rimosa et curta fenestris 270
uasa cadant, quanto

percussum pondere signent
et laedant silicem. possis ignauus haberi
et subiti casus inprouidus, ad cenam si
intestatus

eas: adeo tot fata, quot illa
nocte patent uigiles te praetereunte fenestrae. 275
ergo optes uotumque feras

miserabile tecum,
ut sint contentae patulas defundere pelues.
ebrius ac petulans, qui nullum forte cecidit,
dat

poenas, noctem patitur lugentis amicum
Pelidae, cubat in faciem, mox deinde supinus: 280
[ergo non aliter

poterit dormire; quibusdam]
somnum rixa facit. sed quamuis inprobus annis
atque mero feruens cauet hunc quem coccina

laena
uitari iubet et comitum longissimus ordo,
multum praeterea flammarum et aenea lampas. 285
me, quem

luna solet deducere uel breue lumen
candelae, cuius dispenso et tempero filum,
contemnit. miserae cognosce prohoemia

rixae,
si rixa est, ubi tu pulsas, ego uapulo tantum.
stat contra starique iubet. parere necesse est; 290

nam quid agas, cum te furiosus cogat et idem
fortior? “unde uenis” exclamat, “cuius aceto,
cuius conche tumes? quis

tecum sectile porrum
sutor et elixi ueruecis labra comedit?
nil mihi respondes? aut dic aut accipe calcem.

295
ede ubi consistas: in qua te quaero proseucha?”
dicere si temptes aliquid tacitusue recedas,
tantumdem est:

feriunt pariter, uadimonia deinde
irati faciunt. libertas pauperis haec est:
pulsatus rogat et pugnis concisus adorat

300
ut liceat paucis cum dentibus inde reuerti.
nec tamen haec tantum metuas; nam qui spoliet te
non derit

clausis domibus postquam omnis ubique
fixa catenatae siluit compago tabernae.
interdum et ferro subitus grassator agit

rem: 305
armato quotiens tutae custode tenentur
et Pomptina palus et Gallinaria pinus,
sic inde huc

omnes tamquam ad uiuaria currunt.
qua fornace graues, qua non incude catenae?
maximus in uinclis ferri modus, ut timeas

ne 310
uomer deficiat, ne marra et sarcula desint.
felices proauorum atauos, felicia dicas
saecula quae

quondam sub regibus atque tribunis
uiderunt uno contentam carcere Romam.
his alias poteram et pluris subnectere

causas, 315
sed iumenta uocant et sol inclinat. eundum est;
nam mihi commota iamdudum mulio

uirga
adnuit. ergo uale nostri memor, et quotiens te
Roma tuo refici properantem reddet Aquino,
me quoque ad Heluinam

Cererem uestramque Dianam 320
conuerte a Cumis. saturarum ego, ni pudet illas,
auditor gelidos ueniam

caligatus in agros.’

Traduzione

Anche se la partenza di un vecchio amico mi angoscia,
devo approvare la sua

decisione
di stabilirsi come un eremita a Cuma
e di donare almeno un cittadino alla Sibilla.
Cuma,

porta di Baia, è un approdo piacevole,
un rifugio delizioso. Io poi alla Suburra
preferirei persino

Procida.
Si è mai visto luogo, per quanto misero,
desolato, che non sia preferibile
al terrore

continuo degli incendi,
dei crolli, ai mille pericoli di questa città tremenda,
dove nemmeno in pieno

agosto
sfuggi al vociare dei poeti?
Mentre si carica la casa
tutta su un solo carro,

l’amico sosta sotto gli archi antichi
dell’umida porta Capena.
Qui, dove di notte Numa dava

convegno
alla sua amica, ora tempio e bosco della sacra fonte
s’affittano ai giudei,
i cui unici

beni sono un cesto e un po’ di fieno
(per legge infatti
ogni albero paga all’erario una tassa:

cosí, cacciate le Camene,
il bosco deve stendere la mano).
Ci inoltriamo nella valle di Egeria
tra

grotte artificiali:
viva sentiresti la presenza del dio in queste acque,
se l’erba con la sua verde

cornice
ne cingesse le onde
e non profanassero i marmi il tufo di quei luoghi.
E qui Umbricio

dice:
A Roma non c’è piú posto per un lavoro onesto,
non c’è compenso alle fatiche;
meno di

ieri è ciò che oggi possiedi e a nulla
si ridurrà domani;
per questo ho deciso di andarmene
là dove

Dedalo depose le sue ali stanche,
finché un accenno è la canizie,
aitante la prima vecchiaia
e a

Lachesi resta ancora filo da torcere:
mi reggo bene sulle gambe
e senza appoggiarmi a un bastone:

giusto il tempo per lasciare la patria.
Artorio e Càtulo ci vivano,
ci rimanga chi muta il nero in

bianco,
chi si diverte ad appaltare case, fiumi e porti,
cloache da pulire, cadaveri da cremare
e

vite da offrire all’incanto per diritto d’asta.
Un tempo suonavano il corno,
comparse fisse delle arene

di provincia,
ciarlatani famosi di città in città;
ora offrono giochi
e quando la plebaglia abbassa

il pollice
decretano la morte per ottenerne il favore;
poi, di ritorno, appaltano latrine.
E perché

mai non altro?
Sono loro quelli che la fortuna,
quando è in vena di scherzi,
dal fango solleva ai

massimi gradi.
Ma io a Roma che posso fare?
Non so mentire. Se un libro è mediocre
non ho la faccia

di lodarlo o di citarlo;
non so nulla di astrologia;
non voglio e mi ripugna
pronosticare la morte

di un padre;
non ho mai studiato le viscere di rana;
passare ad una sposa
bigliettini e profferte

dell’amante
lo sanno fare altri,
e di un ladro mai sarò complice:
per questo nessuno mi vuole

quando esco,
come se fossi un monco,
un essere inutile privo della destra.
Chi si apprezza oggi, se

non un complice,
il cui animo in fiamme brucia di segreti,
che mai potrà svelare?
Niente crede di

doverti e mai ti compenserà
chi ti fa parte di un segreto onesto;
ma a Verre sarà caro
chi sia in

grado di accusarlo quando e come vuole.
Tutto l’oro che la sabbia del Tago ombroso
trascina in mare non

vale il sonno perduto,
i regali che prendi e con stizza devi lasciare,
la diffidenza continua di un amico

potente.
La gente che piú cerco di evitare,
quella amatissima dai nostri ricchi,
faccio presto a

descriverla e senza riserve.
Una Roma ingrecata non posso soffrirla,
Quiriti; ma quanto vi sia di acheo in

questa feccia
bisogna chiederselo. Ormai da tempo
l’Oronte di Siria sfocia nel Tevere
e con sé

rovescia idiomi, costumi,
flautisti, arpe oblique, tamburelli esotici
e le sue ragazze costrette a battere

nel circo.
Sotto voi! se vi piace una puttana forestiera
con la mitra tutta a colori!
O Quirino,

quel tuo contadino indossa scarpine
e porta medagliette al collo impomatato!
Lasciano alle spalle Sicione,

Samo,
Amídone, Andro, Tralli o Alabanda,
tutti all’assalto dell’Esquilino o del colle
che dal

vimine prende nome,
per farsi anima delle grandi casate
e in futuro padroni.
Intelligenza fulminea,

audacia sfrontata,
parola pronta e piú torrenziale di Iseo,
eccoli: chi credi che siano?
Dentro di

sé ognuno porta un uomo multiforme:
grammatico, retore, pittore e geometra,
massaggiatore, augure,

funambolo,
medico e mago, tutto sa fare un greco che ha fame:
volerebbe in cielo, se glielo comandassi.

In fin dei conti non era mauro, sàrmato o trace
quello che s’applicò le penne,
ma ateniese

d’Atene.
Ed io? non dovrei evitare
la porpora di questa gente?
che prima di me firmi un

documento
o sul letto migliore alle cene si stenda
chi a Roma è giunto con lo stesso vento
che porta

prugne e fichi secchi?
Non conta proprio niente,
nutriti d’olive sabine,
aver respirato sin

dall’infanzia
l’aria dell’Aventino?
Adulatori senza pari, questo sono,
gente pronta a

lodare le chiacchiere di un inetto,
le fattezze di un amico deforme,
a confrontare il collo oblungo di un

invalido
con quello di Ercole mentre da terra
solleva Anteo, ad ammirare con voce strozzata
che piú

stridula non è nemmeno quella del gallo
quando copre la sua gallina.
Adulazioni simili anche a noi sarebbero

permesse,
ma a quelli per lo piú si crede.
Quale attore infatti meglio di un greco
interpreta Taide,

la moglie
o Dòride senza un velo di trucco?
Non è un commediante che recita, è una donna!
E

giureresti che dal ventre in giú
sia tutto una pianura sgombra
con alla fine un’esile fessura.

Antíoco, Stràtocle e Demetrio,
con quell’effeminato di Emo,
non sono eccezioni di meraviglia:
è

tutto un paese di commedianti.
Ridi e lui scoppia a ridere piú forte;
vede un amico in lacrime e lui

piange
senza provar dolore; ai primi freddi
invochi un po’ di fuoco e lui indossa una pelliccia;

dici che hai caldo ed eccolo che suda.
Troppo diversi siamo, è chiaro:
chi notte e giorno senza posa è in

grado
di assumere l’espressione dei visi altrui,
pronto ad applaudire e lodare
se l’amico ha

ruttato bene,
pisciato senza inciampi
o se il pitale d’oro ha rimbombato
finendo capovolto, ha

tutto dalla sua.
Aggiungi in piú che niente è sacro
o al sicuro dal loro cazzo,
non la madre di

famiglia o la figlia vergine,
non il moroso imberbe o il figlio intatto;
e se non c’è di meglio

ti stuprano la nonna.
[Per farsi temere non c’è segreto
che gli sfugga della tua casa.]
Ma lascia

perdere le chiacchiere
che si fanno ai ginnasi,
visto che parliamo di greci,
e ascolta la

scelleratezza
di un maggiorente paludato:
quel vecchio stoico intendo,
cresciuto sulla riva dove

caddero le penne
del cavallo di Gòrgone, che denunciandolo
fece uccidere Bàrea, discepolo e amico.

Dove regna un Protògene, un Ermarco o un Dífilo,
che per vizio innato non vogliono amici in comune,
ma solo a

sé legati,
non c’è posto per un romano.
Basta una goccia di veleno,
sí, quello di patria

natura,
istillato da un greco in orecchie meschine,
e subito vengo messo alla porta,
perdendo anni e

anni di servizio:
in nessun luogo importa meno
disfarsi di un protetto.
Non illudiamoci che

l’affannarsi
in corse notturne di un poveraccio
avvolto nella toga abbia rispetto e merito,
se un

pretore può scaraventare di brutto
il littore a salutare il risveglio
di Albina e Modia, prima che il

collega
lo preceda dalle due vedovelle.
Puoi vedere il figlio di gente libera
scortare lo schiavo di

un ricco;
e un altro regalare a Calvina o a Catiena
quanto incassa un tribuno di legione,
per godere

di loro una o due volte;
ma tu, se ti arrapa il faccino
di una puttana in ghingheri,
ti blocchi ed

esiti a far scendere Chione dal trono.
Produci a Roma un testimone degno
di chi ospitò la dea

dell’Ida,
si mostri Numa o chi dal tempio in fiamme
salvò l’atterrita Minerva:
prima

s’indagherà sul censo,
per ultimo sulla moralità.
‘Quanti schiavi mantiene?
quanta terra

possiede?
con che numero e ricchezza di piatti cena?’
Ognuno gode di fiducia pari
al denaro che

serra in cassaforte.
Su tutti gli dei puoi giurare,
di Samotracia o nostri,
l’idea è che un

povero,
snobbato dagli stessi dei,
non tenga conto delle folgori divine.
E le opportunità di riso

universale
che lui offre, le sottovaluti?
Un mantello informe e sdrucito,
una toga sordida come

poche,
una scarpa col cuoio rotto che si slabbra
o i margini di tutti quegli strappi ricuciti
che

mostrano lo spago or ora usato!
Niente di piú atroce
ha la sventura della povertà
che rendere

l’uomo oggetto di riso.
‘Vergogna, fuori! via dai cuscini dei cavalieri
chi non ha il censo imposto

dalla legge!
il posto è riservato ai figli dei ruffiani,
in qualunque casino siano nati!
Qui, tra i

rampolli azzimati di un gladiatore
o di un maestro d’armi,
può battere le mani
solo il figlio di

un banditore ben nutrito!’
Cosí piacque a quell’inetto di Otone
che volle segregarci.
Accade

mai che sia ben visto un genero
con meno averi e dote della sposa,
qui, fra questi? che un povero sia

nominato erede?
o accettato in consiglio dagli edili?
Da tempo avrebbero dovuto i Quiriti in miseria

a schiere serrate migrare.
Non è facile che emerga chi alle proprie virtú
vede opporsi la penuria del

patrimonio;
a Roma poi lo sforzo è disumano:
una casa da miserabili
costa un’enormità
e

cosí mantenere servi
o mangiare un boccone.
Farlo poi con stoviglie di terraglia
ci sembra una

vergogna,
ma non lo troveresti indegno
scaraventato in mezzo ai Marsi
o alla tavola dei Sabini,

dove un saio ruvido e scolorito
ti farebbe felice.
Del resto, diciamo la verità,
in gran parte

d’Italia
la toga s’indossa solo da morti.
Persino quando le solennità festive
vengono

celebrate in un teatro d’erba
e sulla scena torna una farsa ben nota,
mentre tremano i marmocchi in grembo

alle madri
per il ghigno livido delle maschere,
vestiti tutti a un modo puoi vederli,
dai posti

d’onore a quelli del popolo;
e agli edili, come segno dell’alta carica,
basta una tunica bianca per

primeggiare.
Fra noi invece l’eleganza dell’abito è tutto
e il superfluo si attinge a volte in borse

altrui.
Male comune questo:
viviamo tutti da straccioni pieni d’arie.
Ma perché farla lunga? a

Roma tutto ha un prezzo.
Per salutare Cosso qualche volta
o perché Veiento, sia pure a labbra chiuse,

ti getti uno sguardo, tu quanto paghi?
Chi si rade, chi ripone la chioma dell’amato
e la casa trabocca di

focacce in vendita:
prendile e tienti stretta questa fregatura.
Come clienti, non c’è verso,

siamo costretti a versare tributi,
ad aumentare i redditi di servi perbenino.
Nella gelida Preneste, fra i

colli e i boschi
di Bolsena, nella tranquilla Gabi
o nella rocca sui pendii di Tivoli
chi teme o ha

mai temuto crolli?
Ma noi viviamo a Roma, una città
che in gran parte si regge su puntelli fatiscenti;

cosí infatti l’amministratore rimedia ai guasti
e, tappata la fenditura di una vecchia crepa,
invita

tutti a dormire tranquilli
sotto la minaccia di un crollo.
Meglio vivere dove non scoppiano incendi

e non si temono allarmi la notte.
‘Acqua, acqua!’ supplica Ucalegonte
portando in salvo i suoi stracci:

sotto di te
il terzo piano è in fiamme e tu l’ignori;
se giú in basso il terrore dilaga,
chi non

ha che le tegole
per ripararsi dalla pioggia,
lassú dove le languide colombe
depongono le uova,

brucerà per ultimo, non c’è dubbio,
ma brucerà.
Cordo aveva un letto troppo piccolo anche per

Pròcula,
sei orcioli in mostra sul tavolino,
una piccola brocca sotto
e un Chirone sdraiato a

sostenere il marmo;
una cesta decrepita
custodiva qualche libretto greco,
di cui, senza rispetto, i

topi
rodevano i carmi sublimi.
Nulla aveva Cordo, chi può negarlo?
Eppure quel disgraziato ha

perduto
tutto il suo niente, e in piú per colmo di sventura
a lui che ignudo implora invano
nessuno

darà l’aiuto di un po’ di pane
o di un tetto per ospitarlo.
Se però crolla il palazzo di Astúrico,

signore inorridite, maggiorenti in lutto,
pretori che sospendono le udienze,
questo vedrai,

tutti a piangere la sorte di Roma,
a maledire il fuoco.
Divampa ancora e già accorre
chi dona marmi

o concorre alle spese;
uno porta statue candide di figure ignude,
l’altro un capolavoro di Eufranore

o di Policleto, quella gioielli antichi
di dèi asiatici, questo libri, scaffali
e un busto di Minerva,

quello infine un moggio d’argento.
E Pèrsico, un riccone senza figli,
rimedia meglio e piú roba di

prima,
tanto da giustificare il sospetto
che lui, proprio lui abbia incendiato la casa.
Se sai

strapparti dal cuore i giochi del Circo,
a Sora, Fabrateria o Frosinone,
coi soldi che spendi in un anno a

Roma
per la pigione di un tugurio,
puoi procurarti una casa stupenda,
con un orticello e un piccolo

pozzo
al quale attingere senza fatica
o bisogno di funi
per innaffiare i getti delle piante.

Vivi con la tua zappa al fianco
e cura con amore l’orto:
potrebbe fornirti la cena
per cento

pitagorici.
In qualunque luogo o angolo della terra
essere tu il padrone,
anche di una sola

lucertola,
vale sempre qualcosa.
Per disturbi d’insonnia
muore qui la maggior parte di noi:

è il cibo indigesto di Roma
che ristagna nello stomaco in fiamme
a causare questo malessere;

d’altra parte, quale casa d’affitto
permette di dormire?
Cifre da capogiro
costa in questa

città un buon sonno!
Il transito dei carri
nella rete tortuosa delle strade
e lo strepito delle

mandrie asserragliate,
che strapperebbero il sonno anche a Druso
o ai vitelli marini:
fa capo a

tutto ciò la malattia.
Ma se, chiamato da un affare,
un ricco fende la folla, volando sulle teste

chiuso in una immensa liburna,
può leggere, scrivere o, se vuole, dormire,
perché una lettiga con le tende

abbassate
concilia il sonno.
E arriverà sempre prima di me,
che cerco, come tutti noi che abbiamo

fretta,
un varco tra la calca di chi mi precede;
in piú la gente che vien dietro a fiumi
mi

schiaccia le reni, questo mi pianta in corpo un gomito,
quello una stanga impertinente,
uno mi sbatte in

testa una trave, l’altro un barile.
Gli stinchi in un mare di fango,
da ogni parte mi calpestano suole

enormi
e il chiodo di un soldato mi si conficca nell’alluce.
Non vedi con che polverone
si fa

ressa per il sussidio?
Cento i convitati e ognuno col suo fornello.
Persino un Corbulone
reggerebbe

a stento sul capo
tutti quei vasi enormi e tutti gli utensili
che un povero schiavetto porta a collo teso

correndo a rianimare il fuoco.
E le tuniche appena rattoppate
vanno in brandelli.
In bilico su

un carro avanza un lungo abete,
un altro carretto trasporta un pino,
che oscillando da quell’altezza

minacciano la gente.
Se poi si rovescia il rimorchio
che contiene i graniti di Liguria
e sulla

folla rovina quell’ammasso di pietre,
che rimane dei corpi?
Chi ne ritrova piú una traccia, ossa, membra?

Ridotto tutto in polvere
il cadavere di quei poveracci
si dissolve in un soffio.
A casa

intanto, senza angustie,
si lavano i piatti, si desta col fiato la brace,
si fanno stridere le striglie sulle

mense
e, riempite le ampolle, si dispongono i coperti.
Tra i ragazzi c’è gara a sbrigare queste

faccende,
ma quello ormai siede in riva allo Stige
e, come novizio, rabbrividisce
di fronte al

sinistro nocchiero,
col tormento di non poter contare
sulla barca di quella palude fangosa,
perché

in bocca non ha l’obolo per il transito.
Ma i pericoli della notte
sono diversi e numerosi, guarda:

tegole che a picco dal tetto delle case
ti spaccano la testa,
vasi ridotti in pezzi che il piú delle

volte
rovinano dalle finestre con violenza tale
da segnare di crepe il selciato colpito.
Un

incosciente sei, uno che non considera
l’imprevedibilità degli eventi,
se vai fuori a cena senza aver

fatto testamento:
in ogni finestra aperta, dove di notte
si spiano i tuoi passi,
sta in agguato la

morte.
Àugurati dunque e in te coltiva la flebile speranza
che s’accontentino di rovesciarti addosso

il contenuto dei catini.
Un ubriaco incattivito,
che, metti, non abbia ancora accoppato un uomo,

dà in escandescenze e passa la notte
come un Achille che pianga l’amico,
giace bocconi e un attimo dopo

supino,
solo a quel patto potrebbe dormire:
a certa gente menar le mani concilia il sonno.
Ma per

quanto gli anni lo rendano arrogante
e sia cotto dal vino, si tiene alla larga
da chi un mantello

scarlatto,
un séguito senza fine di amici
e in piú uno stuolo di torce e candelabri di bronzo

suggeriscono di evitare.
Con me, che mi faccio condurre dalla luna
o dal lume incerto della candela,

di cui regolo ad arte lo stoppino,
con me lui se la prende.
Ed eccoti l’esordio della zuffa infame,

se può chiamarsi zuffa quella
dove tu picchi e solo io le busco.
Si pianta davanti e intima l’alt.

Meglio ubbidire; che mai si può fare
quando piú forte è il forsennato che l’impone?
‘Da dove vieni?

‘ urla,
‘con l’aceto e le fave di chi ti sei rimpinzato?
con quale ciabattino hai mangiato fette di

porro
e testina di montone lessato?
Non mi rispondi?
Parla o ti prendo a calci!
Avanti,

dove ti rintani?
in quale sinagoga ti si può pescare?’
Se balbetti qualcosa
o cerchi zitto zitto

di svignartela,
è lo stesso: son sempre botte
e magari, dopo, questi pazzi furiosi
ti citano in

giudizio.
Questa è la libertà dei poveri:
supplicare sotto i colpi e, gonfio di pugni,
implorare che

ti lascino rincasare
con qualche dente almeno.
Ma non c’è da temere solo questo:
quando, chiuse

le case, in ogni luogo
le botteghe con le imposte serrate a catenaccio
non mandano rumori,
può

spuntare chi ti spoglia di tutto,
se poi il bandito non risolve la faccenda
con una coltellata a

tradimento:
tutte le volte infatti che la palude Pontina
e la pineta Gallinaria
sono presidiate da

guardie armate,
i briganti si riversano a Roma,
come se fosse una riserva.
Su quale incudine mai, in

quale fornace
non si forgiano catene massicce?
Enorme è la quantità di ferro impiegata in ceppi,

tanto da far temere
che vengano a mancare vomeri, zappe e sarchielli.
Fortunati gli avi dei nostri bisnonni,

puoi dirlo,
e quei tempi remoti di re e di tribuni
quando bastava a Roma un solo carcere.
E potrei

aggiungere a questi
altri e piú fondati argomenti,
ma le bestie mi attendono e il sole declina.

Bisogna che vada; da un po’ con la sua frusta
il mulattiere fa segno che è l’ora.
Pensa a me qualche

volta
e quando avrai occasione che Roma
ti restituisca alla tua Aquino
per rimetterti in forze,

avvertimi:
da Cuma verrò alla tua Cerere Elvina,
alla tua Diana. Coi miei scarponi verrò
in quelle

gelide campagne
ad ascoltare le tue satire,
se non m’avranno in uggia.