Latino

Ultime risorse

Augusto adultero

Adulteria quidem exercuisse ne amici quidem negant, qui excusant ea sane non libidine, sed ratione commissa esse, quo facilius consilia adversariorum per mulieres exquireret. M. Antonius super festinatas Liviae nuptias obiecit et feminam consularem e triclinio viri coram in cubiculum abductam esse, rursus in convivium rubentibus auriculis incomptiore capillo reductam;1dimissam1Scriboniam, quia liberius doluerat nimiam potentiam […]

Gli spettacoli e i giochi

Spectaculorum et assiduitate et varietate et magnificentia omnes antecessit. Fecisse se ludos dicit suo nomine quater, pro aliis magistratibus, qui aut aberant aut non sufficiebant, ter et vicies. Fecitque nonnumquam etiam vicatim ac pluribus scaenis per omnium linguarum histriones, munera non in Foro modo, nec in amphitheatro, sed et in Circo et in Saeptis, et […]

Augusto riorganizza la città

Spatium urbis in regiones vicosque divisit instituitque ut illas annui magistratus sortito tuerentur, vicos magistri qui e plebe omnis viciniae legebantur. Adversus incendia excubias nocturnas vigilesque commentus est; ut coercerentur inundationes alveum Tiberis laxavit ac repurgavit quia completus erat olim ruderibus et aedificiorum prolationibus coartatus. Quo autem facilius undique urbs adiretur, desumpsit sibi Flaminiam viam […]

Ottaviano prende il potere

Quadrimus patrem amisit. Cum duodecimum annum ageret, aviam Iuliam, quae defuncta erat, pro contione laudavit. Quadriennio post virilem togam sumpsit et militaribus donis triumpho Caesaris Africano donatus est, cum expers belli propter aetatem esset. Cum profectus esset mox avunculus in Hispanias adversus Cn. Pompei liberos, vixdum firmus a gravi valitudine eum subsecutus est et per […]

La nascita di Augusto

Natus est Augustus M. Tullio Cicerone C. Antonio conss.1XIIII Kal. Octob., paulo ante solis exortum, in regione Palati, ad Capita bubula,2ubi nunc sacrarium habet, quod aliquanto post quam excessit constitutum est. Nutrimentorum eius ostenditur adhuc locus in avito suburbano iuxta Velitras permodicus et cellae penuariae instar, tenetque vicinitatem opinio eum natum esse ibi. Huc ingredi […]

Com'era Cesare?

Caesarem fuisse tradunt excelsà staturà, colore candido, teretibus membris, ore paulo pleniore, nigris vegetisque oculis, valitudine prospera, sed tempore extremo repente animo linqui atque etiam per somnum exterrèri solebat. Comitiali quoque morbo bis correptus est. Circa corporis curam morosior, ut non solum tonderetur diligenter ac raderetur, sed velleretur etiam, ut1quidam2exprobraverunt, calvitii vero deformitatem iniquissime toleraret […]

Giulio Cesare riordina il calendario

Cum ordinaret rei publicae statum, fastos correxit qui iam pridem vitio pontificum per intercalationis licentiam adeo turbati erant, ut neque messium feriae aestate neque vindemiarum autumno competerent; annumque ad cursum solis accommodavit, ut trecentorum sexaginta quinque dierum esset et unus dies quarto quoque anno1intercalaretur. Quo autem magis in posterum ex Kalendis Ianuariis novis temporum ratio […]

Le origini della famiglia di Giulio Cesare

Caesar quaestor Iuliam amitam uxoremque Corneliam, quae defunctae erant, laudavit e more pro rostris. Et in amitae quidem laudatione de eius ac patris sui origine sic dicit: «Amitae meae Iuliae maternum genus ab regibus ortum est, paternum cum diis inmortalibus coniunctum est. Nam ab Anco Marcio sunt Marcii reges, quo nomine fuit mater; a Venere […]

Nerone si suicida

Nero ob eas res Romano orbi execrabilis ab omnibus simul destitutus est et a senatu hostis iudicatus; cum quaerebatur ad poenam, ut nudus per publicum duceretur, furca capiti eius insereretur, virgis usque ad mortem caederetur atque ita praecipitaretur a saxo, e Palatio fugit et in suburbano liberti sui, quod est inter Salariam et Nomentanam viam […]

Claudio, imperatore suo malgrado

Post Caligulam Claudius fuit, patruus Caligulae, Drusi, qui apud Mogontiacum monumentum habet, filius, cuius et Caligula nepos erat. Is medie imperavit, multa gessit tranquille atque moderate, multa crudeliter et insulse. Britanniae indixit bellum, quam nullus dux Romanorum post C. Caesarem attigerat, et postquam ea devicta erat per Cn. Sentium et A. Plautium, inlustres ac nobiles […]

Un imperatore da dimenticare: Caligola

Successit ei C. Caesar, cognomento Caligula, Drusi, privigni Augusti, et Tiberii nepos, sceleratissimus ac funestissimus et qui etiam Tiberii dedecora purgaverit.1Bellum contra Germanos suscepit et postquam in Sueviam intraverat, nihil strenue fecit. Stupra sororibus intulit,3ex una etiam filiam cognovit. Quia adversum cunctos ingenti avaritia, libidine, crudelitate saeviit, interfectus in Palatio est anno aetatis vicesimo nono, […]

Il figlio adottivo di Augusto, Tiberio

Postquam Augustus decesserat, Divus appellatus est. Rem publicam beatissimam Tiberio successori reliquit, qui privignus ei, mox gener, postremo adoptione filius fuerat. Tiberius ingenti socordià imperium gessit, gravi crudelitate, scelestà avaritià, turpi libidine. Nam nusquam pugnavit, bella per legatos gessit suos. Quosdam1reges ad se per blanditias evocavit numquamque remisit, in quibus Archelaum Cappadocem, cuius etiam regnum […]

Guerre e vittorie di Augusto

Nullo tempore ante eum magis Romana res floruit. Nam in civilibus bellis invictus fuit et Romano adiecit imperio Aegyptum, Cantabriam, Dalmatiam quae saepe ante victa erat, sed penitus tunc subacta est, Pannoniam, Aquitaniam, Illyricum, Raetiam, Vindelicos et Salassos in Alpibus, omnes Ponti maritimas civitates, in eis nobilissimas Bosphorum et Panticapaeum. Vicit autem multis proeliis Dacos. […]

Augusto inaugura il principato

Ita bella toto orbe confecit Octavianus Augustus et Romam revertit, duodecimo anno, postquam consul fuerat. Ex eo rem publicam per quadraginta et quattuor annos solus obtinuit. Ante enim duodecim annis cum Antonio et Lepido tenuerat. Ita ab initio principatus eius usque ad finem quinquaginta et sex anni fuerunt. Decessit autem septuagesimo sexto anno morte communi […]

Ottaviano vince ad Azio

Antonius, qui Asiam et Orientem tenebat, postquam repudiaverat sororem Caesaris Augusti Octaviani, Cleopatram, reginam Aegypti, duxit uxorem. Contra Persas etiam pugnavit. Primis eos proeliis vicit, tamen fame et pestilentià laboravit et, dum instant2Parthi eius exercitui, Antonius recessit. Antonius ingens bellum civile commovit, quia eum cogebat uxor Cleopatra, regina Aegypti, quae cupiditate muliebri optabat etiam in […]

I cesaricidi sono puniti

Interea Brutus et Cassius, interfectores Caesaris, ingens bellum moverunt. Erant enim per Macedoniam et Orientem multi exercitus, quos occupaverant. Contenderunt igitur in eos Caesar Octavianus Augustus et M. Antonius; remanserat enim ut defenderet Italiam Lepidus. Apud Philippos, Macedoniae urbem, contra eos pugnaverunt. Primo proelio victi sunt Antonius et Caesar, decessit tamen dux nobilitatis Cassius, secundo […]

Il secondo triumvirato

Postquam fugatus est, Antonius, qui exercitum amiserat, confugit ad Lepidum, qui Caesaris magister equitum fuerat et tum militum copias grandes habebat, a quo susceptus est. Mox Lepido auctore1Caesar2pacem cum Antonio fecit et ut vindicaret patris sui mortem, a quo per testamentum fuerat adoptatus, Romam cum exercitu contendit et extorsit, ut sibi vicesimo anno consulatus daretur. […]

Il comandamento più grande

Et interrogavit eum iuvenis princeps: «Magister bone, quomodo1vitam aeternam possidebo?» Dixit autem ei Iesus: «Mandata novisti: non moechaberis,2non occides, non furtum facies, non falsum testimonium dices, honorabis patrem tuum et matrem». Qui dixit: «Talia omnia custodivi a iuventute». Cum id audivit, Iesus respondit ei: «Adhuc unum tibi deest:3omnia, quae habes, vende et da pauperibus et […]

Giovanni Battista è più che un profeta

Ioannes autem, postquam audiverat in vinculis opera Christi, misit discipulos suos, qui dixerunt illi: «Tu es qui venies aut alium exspectamus?» Et respondit Iesus illis: «Renuntiate Ioanni, quae auditis et videtis: caeci vident et claudi ambulant, leprosi mundantur et surdi audiunt et mortui resurgunt et pauperes evangelizantur; et beatus est, qui non fuerit scandalizatus1in me». […]

Due miracoli

Dum Iesus sic dicit ad eos, ecce princeps unus accessit et adorabat eum et dicebat: «Filia mea modo decessit; sed veni, impone manum tuam super eam, et vivet». Postquam surrexerat, Iesus ad principis domum et discipuli eius veniebant. Et ecce mulier, quae sanguinis fluxum tolerabat multis annis, accessit retro et tetigit fimbriam vestimenti eius. Dicebat […]

Richiedi informazioni